nhất

Đó những trò chơi nổi!Những cái đầu nhàn rỗi!Ý tưởng mượn Thực Thời!Ý đồ sự Tư lợi!Lễ Lộc chi phải Tội!?Thú vui rợ tính người!Tranh giành Danh với Lợi !?Chỉ có thế đó thôi!?

Thơ ....

một đám đông vĩ cuồng
bánh tét dài cây số
tô phở nhất hành tinh
tượng Phật cả ngàn tấn

ngày xuân vui chém lợn
hồ hởi đập đầu trâu
đổ xô giành hái lộc
phang nhau bể cái đầu

10.03.2015
Huỳnh Minh Lệ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s