Về Anh Cu Bịp của Nguyễn Quang Lập – NGUYỄN TRẦN SÂM

Bịp tầm thường để no cơm ấm áo-Thật Tồi!Bịp siêu đẳng bỗng trở thành ”Bậc Thánh nhân-dỏm” Mị những cái đầu cuồng tín ,u mê lý trí-Thật Tệ!Tại sao có những người dễ Cả Tin-Cuồng Tín dễ bị ma mị???Có gì đâu!Khi ;Cuộc sống Mất Niềm Tin ở Hiện Hữu thìTin Vô Hình.Vậy đó!

NGUYEN QUANG LAP 02Trong các truyện ngắn của Nguyễn Quang Lập, Anh Cu Bịp là truyện khá đặc biệt. Rất khó gọi tên tính chất đặc biệt của nó, nhưng đại loại là thế này. Vẫn là phong cách và chất liệu ngôn ngữ Bọ Lập, vẫn đậm chất trào lộng, với những nhân vật có những hành vi kỳ quặc, và ẩn sau đó vẫn là những suy tư, day dứt, nhưng ở đây tính chất gây cười có vẻ ít hơn, còn những suy tư, day dứt, thậm chí nỗi đau, thì nhiều hơn hẳn so với những truyện khác.

Sự tồn tại của anh cu Bịp trong truyện và những anh cu bịp ngoài đời, trong đó có cả những anh cu bịp đã “thành thánh”, than ôi, là một thực tế vô cùng đau xót ở xã hội ta!

*

Có thể chia truyện ngắn Anh Cu Bịp thành…

View original post 1,402 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s