Mơ Giấc Lạ

Tâm trạng vui tươi lòng cởi mở?Ngủ lơ mơ cũng thấy bất ngờ…Giữa xuân thu cũ hồn chợt nhớ..Thoảng trong ý nghĩ thật vu vơ…?

Thơ ....

Bữa nay có một ngày thong thả
Khỏi đất khỏi đai lấm áo quần
Nằm ngủ lơ mơ mơ giấc lạ
Một chiều thu cũ đến giữa xuân

Mồng một Tết Ất Mùi ( 19.02.2015 )
Huỳnh Minh Lệ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s