Xin Lỗi, Ngày Đầu Xuân

Muốn ói thì mửa đi!Ai cấm đâu quí vị?Sống mỗi người mỗi ý?Hơi sức đâu để ý?Đôi khi cũng đôi khi…Đời cũng cần hoa mỹ?Chẵng lẽ ghét chửi thí…Cho tội lổ miệng nhỉ?

Thơ ....

Những viên gạch Tháp Chàm
Tử Cấm Thành Nguyễn Nhạc
Những bóng ma Đồ Bàn
Những vương triều đã mất

Nhìn thấy sự xa hoa
Của những thằng nói láo
Xin lỗi, ngày đầu xuân
Chỉ vì tôi muốn ói

21.02.2015
Huỳnh Minh Lệ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s