Mộng du

HẠTCÁT trở mình đêm vẫn đêm!
Hoang vu hoang lạnh hoang tàn dìm…
Ngủ giấc miên trường hồn miên viễn…
Tàn trăng mộng cũ vẫn đêm nghiêng!
Chiêm bao giấc mơ đưa qua miền…
Ảo ảnh nắng rọi trên đá phiến…
Vùi thể lấp xuống xác lặng im!
Trở dạ đẻ non hồn khẽ rên…
”Ôi đêm và đêm tối đen!
Lạ lùng sao thế cát mềm dưới chân…
Phiến đá ưu sầu nằng nặng…
Nhấn đời cát bụi trần thân nhọc nhằn!”

Xứ Nẫu

Nguyễn Huỳnh

1me1bb99ngdu1436414902484crop1436414952514p

Tôi đã thấy đêm nằm nghiêng nơi bờ mộng cũ
đợi tàn trăng về sửa chút tương lai ngay
nghe khan khẽ tiếng chiêm bao trở giấc 
chợt mơ về một chốn rất là xa…

View original post 82 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s