Ngọng nghịu thơ

Thơ viết cho em KHÔNG ĐỀ!
Không TẶNG bởi vì anh quí anh yêu…
Em Thơ là cả Trời Chiều…
Anh say anh đắm anh dìu bước chân…
…Chầm chậm đi trên đường làng…
Bóng cây rung rẩy lá ngàn xôn xao…
Hoa khế rơi rớt vai áo…
Bé xí trông đẹp ước sao chạm vào…
…”Nhặt lấy cầm tay tặng trao…
Nhưng ngại đôi mắt em sao ghê hồn!
Chợt mưa ướt tóc nhìn thương…
Vụng về cứ mãi luống cuống bên em!
…”Em cười ranh mảnh hồn nhiên
Nụ cười tinh nghịch càng khiến anh ngượng!
Như trẻ lên ba vỡ lòng!
Ngọng nghịu tiếng mất tiếng còn anh…thương…!”

Xứ Nẫu

Lê Văn Hiếu

Tranh: Đinh Cường Tranh: Đinh Cường

Thi thoảng tôi làm thơ có lời đề tặng
Và không đề tặng .
Đề tặng là minh chứng với mọi người
Không đề tặng là muốn riêng mình em nhận

View original post 150 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s