Sài Gòn mưa

Sài gòn thời tiết cứ thăng!
Cứ mãi nắng hoa hoa nắng như hạn!
Nắng quá hóa mưa mưa nắng!
Cơn giông đầu hạ bay sang thủ đô…
….Hà nội mát rười rượi nhớ…
Sài gòn mưa qua phố cũ ta ngồi…
Cà phê đen bỗng ngọt môi!
Mưa làm nỗi nhớ không lời ngập tim..
…Nỗi nhớ dệt thành mây tím
Ngập trời để hoàng hôn lịm kín mưa…
Ôi Sài gòn hối hả mưa!
Vội vả mưa nắng trong mùa nóng cháy!
…Hà nội khát mưa mong mãi…
Mát chưa đủ khát vào đây mưa nào!
Cơn giông ập đến thật mau!
Hà nội Sài gòn ào ào cùng mưa…
…”Mưa tình yêu nưa chan chứa…
Sài gòn Hà nội mưa mưa nhớ nhiều…
Một thời kỷ niệm ta yêu…
Một thời nước mắt trong chiều mưa rơi!”

Xứ Nẫu

La Mai Thi Gia

Saigon_mua

Biết Hà Nội khát mưa nên Sài Gòn đón em bằng cơn giông đầu hạ
Vỗ về em cho nguôi cơn nắng thủ đô
Anh vỗ về em bằng cái hẹn ban trưa
Đón em với nụ hôn mềm, mát ơi là mát

View original post 166 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s