Inrasara- Nhà nghiên cứu, phê bình thời kỳ đổi mới

”Thà Mới dở không thích Cũ hay!”
Đó tâm lý nay thích đổi thay?
Trào lưu hiện đại là thế đấy!
”Thà phút huy hoàng rồi chợt tắt?”
…Và tôi vỏ vẻ chút thơ thẩn…
Thích thơ xúc tích Ý hiểu nhanh
Để còn CẢM NGAY trái tim GẦN
Như là Hợp với Ngày qua nhanh..
…Và còn Thích riêng Thơ Ý Tưởng…
…Khỏa lấp bằng hình ảnh TĨNH ĐỘNG…
…CỦA Thiên nhiên mượn tránh tai ương!
Che chắn mình sinh linh bé bỏng!
…Bầu trời Thơ đa sắc Thực Mộng..
Chút ý riêng góp vào hoài mong
”Thơ thấm dần đời sống Tâm hồn
Thơ SỐNG người còn đọc còn sướng?”
…Cảm ơn bài viết và rất mừng
Biết Inrasara -Một Người Chăm sayThơ Chăm…
”Trời Thơ đa sắc màu phải không?”

Xứ Nẫu

CHẾ DIỄM TRÂM

inrasara

Chúng ta hình dung diện mạo văn học thời kỳ đổi mới của Việt Nam như thế nào nếu thiếu bộ phận văn thơ của các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Chăm? Và sẽ vô lý khi nói đến văn học Chăm từ thập niên 80 – 90 của thế kỷ XX cho đến nay mà thiếu vắng nhà thơ – nhà nghiên cứu, phê bình Inrasara.

View original post 4,590 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s