không còn chỗ

Không còn chỗ để trú nương?
Con sông thoi thóp cạn nguồn buồn thiu?
Đi về châu thổ đìu hiu!
Núi khô đồi trọc nắng thiêu một vùng
”Muốn lên đã không còn rừng!”
Hồn tan mật nát trùng trùng nhiểu nhương!
Không còn đâu chỗ thiện lương!
Trịnh lê tam phủ chật đường còn đâu?
Phố thị làng quê ôi chao!
”Có đôi mắt buồn ảo nảo bi quan?”
Nhìn đâu cũng thấy tan hoang!
Nhìn đâu cũng thấy điêu tàn thê lương!!!

Thơ ....

ôi chao phố thị làng quê
quân thời tam phủ trịnh lê chật đường
không đâu còn chỗ thiện lương
hồn tan mật nát nhiễu nhương trùng trùng

muốn lên đã không còn rừng
núi khô đồi trọc một vùng nắng thiêu
đi về châu thổ buồn thiu
con sông thoi thóp đìu hiu cạn nguồn

02.04.2016
Huỳnh Minh Lệ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s