lên đồng

Lên đồng miệng nói ào ào…
”Giá áo túi cơm”mong sao có ăn?
Có Của dư dả để dành
Không ngoài Xén bớt Của tranh Của người
Của đầy miệng túi để rồi
Làm người tử tế vui cười bỏ đi…
Quyền lực tiền bạc một khi
”Trong tay có Của nói gì cũng nghe?”

Thơ ....

những thằng giá áo túi cơm
một cơn gió bụi một hôm lên đồng
miệng gang ăn nói lòng vòng
chúng ăn tất cả chúng không từ gì
ăn từ hạt gạo cô nhi
tượng đài nghìn tỉ đến vi-na nào

tiền muôn bạc bể dồi dào
làm người tử tế rủ nhau đi về

29.03.2016
Huỳnh Minh Lệ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s