lâm tặc

”Cây Si cổ thụ trăm năm”
Lá Phổi hiếm hoi thị thành thấy vui
Môi trường như thanh lọc rồi
Xua đi không khí khói bụi ngợp người!
Đuổi mệt thở không ra hơi.
Vui thấy mới đó mất rồi còn đâu?
Lâm tặc phá từ rừng núi
Phá xuống tới đây mặc tuổi mặc năm!
Trồng một chặt mười dối quanh…
Nghe tên Lâm Tặc giật mình phải chơi?

Thơ ....

phá từ rừng thẳm đến núi xanh
lá phổi hiếm hoi của thị thành
cây si cổ thụ trăm năm tuổi
trồng một chặt mười dối loanh quanh

28.03.2016
Huỳnh Minh Lệ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s