Sài Gòn đêm nay không có mưa sao băng

Vất hết mọi thứ xung quanh Chừa lại bầu trời đôi mắt diễm tình Khổ đau chuyển biến hình thành Hằng hà sa số hiển linh hoa hồng Như mưa Sao băng đầy bóng…Chói lòa ánh sáng sự sống yêu đương…Đôi mắt thánh thiện tình mộng Niềm tin trở lại Thiên đường yêu nhau Hạnh phúc nở trên khổ đau Ngon5 lửa hủy diệt đổi màu sinh sôi Chiến tranh Sao chổi đổi ngôi Nhường đôi mắt ngọc rạng ngời thăng hoa Một nửa hơn nửa mưa sa…Ngoại vi Sài gòn mưa đá mưa qua…Mưa Sao băng mưa giờ đã Mưa chiều kết tỏa ngân hà đêm yên

Xứ Nẫu

Hoàng Kim Oanh

Zing_Sao_bang_6

Sài Gòn đêm nay
không có mưa sao băng
chỉ có mênh mông tưởng chừng vô tận
chỉ có bóng đêm chập chùng vây kín
trời Đông
trời Tây
phía Nam
phía Bắc
Sài Gòn đêm nay không có mưa sao băng!

View original post 497 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s