Tinh sương

Vẫn phải Thế Nhu và Cương!Đối nghịch cho thấy đôi đường ta đi?Cách ngăn định sẵn tại Ý?Song hành so vai để ý phân trần…”Độc thoại ta hai người bạn?Tâm đầu ý hợp nhưng cần Thắng -Thua?Để chi-ta làm ”Bài Thơ” Bức tranh Ký ức áo Thơ sẩm màu!”Châm ngôn”câu nói nghe sầu!”Mò kim đáy biển”tìm nào được đâu?”Tinh sương”cà phê điểm vào-Môi hớp đắng nghét tin báo giật gân!Gói xôi và chuyện tiếng tăm!Thực-hư hoang đường nghe quặn cơn đau!”Tình treo bên lề cửa vào..”Ôi Thơ nghe những nghẹn ngào làm sao?!

Xứ Nẫu

Ngô Đình Hải

.

Ảnh Trương Quang Minh Ảnh Trương Quang Minh

đối thoại
 .
dĩ nhiên là phải có hai người
 .
khi anh nói    tôi ngồi yên
anh cười – tôi nhắm mắt
anh hò hét – tôi nín lặng
anh nguyền rủa – tôi cúi mặt

View original post 234 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s