Cảm tác Thơ Lê Phương Châu”CƠN TRƯỜNG MỘNG”

1+2/”Dòng sông xưa ngái ngủ”Ngọc bích biển xanh lơ Hổ phách viền sóng hoa Trối trăn lời đất ngỏ…”Cơn trường mộng”đi qua…Chợt”xoa tay rỗng tuếch nhạt nhòa!””Mơ hồ”huyền thoại tầng mây hoảng/Thơ bén lửa-mặt hồ đóng băng!Đơn âm-gồng mình cửa mở toang…4/”Tình tinh khiết sao lòng đá tảng!”Biển lạnh phủ chân Ta thở than…”Hoa bất chợt rụng trước hiên nhà…Để thiên thu gót người mãi xa…”5/”Mai nầy óng ả cánh hoa Vân Cánh sen hồng bình yên nở rộ ”Đêm đồng lõa giấc mơ chấp vá…Bóng cười vang muôn tiếng vỡ òa…”Mù khơi”cát bụi mê hồn ca…Thanh âm trổ lộc- linh đơn cỏ Nhặt đốm không-kẽ sĩ tình si!Mênh mông trầm hương chơi vơi tỏa…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s