NGUYỄN TRẦN SÂM – Dự án “hội đồng tự quản lớp học” sẽ đưa thế hệ trẻ tới đâu?

Chúng sẽ Khôn ra trước tuổi!Sẽ biết Quyền Lực là Ngôi Báu Vương Quyền!Và sẽ phát sinh đủ chuyện! Như cái xã hội nhỏ thu hình tại đây! Tại nơi học tập ”Làm Người!???” Khôn ranh ma mảnh cũng thời theo đuôi?Ngoài đời ”chịu không muốn nổi!?”Mở mắt chào đời vui quá ít ỏi! Bây giờ là của Xã hội Mở mắt phải Người Người…Hiện Đại Trời!Tuổi Thơ Thần Đồng đồng tuổi!Thông minh kiệt xuất mới ”Chịu nổi Trời!”Học Học Học chết mới thôi! Mới mau nên …Người Tài Giỏi Tuyệt…Vời…!???Học Làm NGƯỜI…???”Ước gì mãi còn trong Phôi! Nằm yên cho Mẹ cứ nuôi dưỡng hoài…!Vì bởi thích ra chạy nhảy..Vô tư ca hát thoải mái tuổi Thơ Vào Khuôn quá nhặt buộc giò !Làm sao mà có tự do nè Trời!?”KHỔ ĐỜI …QUÁ ĐỔI!?

tải xuốngHôm rồi coi TV, tôi thấy người ta đang bàn đến một “dự án” của bộ giáo dục – đào tạo về tổ chức quản lý lớp học theo mô hình mới (hình như gọi là mô hình “vi nen” hay “vơ nen” chi đó), dựa vào cái gọi là “hội đồng tự quản”.

Cái “hội đồng” này trong một lớp học tiểu học có đủ chủ tịch, các phó chủ tịch và rất nhiều “ban”: ban học tập, ban sức khỏe, ban văn nghệ, ban thư viện, ban quyền lợi học sinh,… Thậm chí có cả ban đối ngoại! Nghĩa là nó thực sự là một CHÍNH PHỦ của lớp học! Một hệ thống chính quyền hoàn hảo và chặt chẽ, bảo đảm không cho bất kỳ một thành viên nào trong lớp có thể có những hành vi không theo “quy củ”.

Tôi, một kẻ tuy không bao…

View original post 1,352 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s