Cảm tác bài viết ”NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA”

Lình Thủy áo trận rằn ri.”Tổ quốc -Danh dự không gì đổi thay!Thụ khóa huấn luyện anh tài ”Anh hùng cá nhân”dương oai chút đỉnh!-Nhập ngũ tuổi lính không tránh ”Tự do MNVN” sẵn sàng đầu quân ”Sói biển”có Lê Nguyên Khang!-”Tiểu đoàn 3” cũng nổi danh rất hùng!Kỷ luật -nguyên tắc chuẩn mực-Thuộc cấp nói chuyện ”trình thưa”rõ ràng Cấp trên đối lại nhã nhặn Chức vụ kèm tên thủng thẳng gọi kêu ”Cao bồi”lính Mỹ có nhiều Những người giao dịch-chạy việc giấy tờ…”Kỷ luật nhà binh”tuân thủ ”Chiến đấu mang lại Tự do VN”-Lữ đoàn lính Thủy Mỹ sang Sát nhập ”Không quân VN”Chiến đấu -Lê Bá Bình chức Thiếu úy! Trình diện ”Sói biển”quân kỷ nghiêm minh Ba lần bị thương trải nghiệm…Tinh thần vững chắc biết nhìn rộng xa Cầu tiến học hỏi tất cả…Bước đường quân ngũ hiểu ra mọi điều”Trung lập tư tưởng trọng yếu!”Không quá thiên tả mà lên án Mỹ Vẫn hấp thụ văn hóa Mỹ Vẫn giữ chính mình giữ ý lập trường Như hai bài hát ca tụng Suýt choảng vì không cảm thông thấu rõ..Ý tưởng đối chọi so đo ”Đại bàng Hoa kỳ-Giấc mơ Liên Xô” Chiến tranh lạnh nẩy sinh cho…Thế chiến thứ hai buộc có Chọn lựa”Bánh mì hay Khẩu súng”đó!-Hậu chiến dung hòa có đủ cả hai!Chẵng đòi hy sinh một ai!Tình hình chiến hữu Mỹ -Ta kết đoàn Bá Bình-Vùng Vịnh quá thông!”Hotel”khóa hộc cánh rừng thụ huấn…Tinh thần lính Mỹ phấn chấn…Khí Hạ chuyển Thu mát lạnh núi rừng…Thư thái thoáng đạt tâm hồn.Lái xe-du ngoạn-vui trong khoảnh khắc…Bá Bình xong việc học tập Trở về VN tâm trạng bình yên Sanfrancisco-Phố Tàu bao chuyện…Tất cả biết chỉ hoài niệm về sau…ATNT

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s