Cảm tác Thơ của Tiểu Long Nữ”GIẤC MƠ LÀM VĂN SĨ”

Giấc mơ Văn sĩ bám riết hoài!Muốn viết thật nhiều viết gì đây!?Tâm tư tình cảm chuyện thường ngày?Cũng được nhưng mà biết có hay?!Chuyện Lề Xã hội bao oan trái…Dân tình khổ cực lo chạy vạy…”Sất bất san ban”vẫn lầm than!Đề tài hay than hoài nghe chán?Viết chuyện Ma đi cho hấp dẫn?Thế giới ảo ai khảo kiểm tra?Ly kỳ rùng rợn ma đầy ma Ma nhát người ta nổi da gà?Gia6c1 mơ văn sĩ viết cho đã ! Cho đời mộng tưởng vượt bay xa…Có quỉ có ma sống dung hòa…Tử chiến giành giật cả cảm hóa…Ôi nghĩ đến nghe sướng giấc mơ qua…”ATNT”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s