Lương bổng – biết thế nào là vừa?

Lương là Cơm no áo ấm-Chính Lương!Linh tinh phát sinh Con cái -tiền trường…Nhu cầu thêm cái Tivi -Tủ -Giường…Thì phải Tăng Tốc mà BƯƠN…Trên đề..phải có Chủ trương Trọn gói THÂN ẤM-Chính Lương đủ đầy!?Dôi ra khoản NHẬP do TÀI Do Sức Tăng Tốc cái HAY từng người?Nếu Lương mặc tình đòi hỏi!Trời ơi không thấu bụng người hố sâu!?Biết sao cho vừa cho đủ!? Thường nghe câu nói”Đủ rồi chưa đâu?”Lương ơi nghe nhắc thấy rầu!?Sống trong cái cuộc rối nhàu chuyện ăn! Ăn lương ăn sao công bằng?Công sức -tài năng-gồng gánh đôi vai???

Hiệu Minh Blog

Biết bao nhiêu cho vừa

Người Việt ta đi xin việc ít khi hỏi lương vì ngại, chả lẽ chưa làm gì đã đòi hỏi, nghe kỳ kỳ thế nào, dù trong bụng rất muốn biết.

Lương bổng – yếu tố quan trọng nhất

Người viết bài này từng tham dự khá nhiều lần tuyển nhân viên cho một tổ chức quốc tế và luôn phải chuẩn bị một câu hỏi “Quí ông/bà mong muốn lương là bao nhiêu?”. Hoặc có khi ứng viên hỏi thẳng về lương mà không vòng vo.

View original post 1,871 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s